Noční Vítkovice

19. října 2009 - Dolní oblast Vítkovice

Večerní výlet s ostravskou foto skupinou Cvakálci po industriální části Ostravy.